OFERTA

 
Wykonujemy badania podstawowe oraz specjalistyczne. 
Większość wyników wydajemy w tym samym dniu lub dnia następnego. 
Przy każdym wyniku wydrukowany jest zakres wartości referencyjnych (norm).

 


ZAKRES USŁUG

 

 • Kompleksowe badanie krwi i moczu 

 • Badania bakteriologiczne 

 • Badania na zlecenie pacjentów lub zakładów pracy 

 • Badania okresowe dla pracowników w miejscu pracy 

 • Przyjmowanie zleceń na pobranie materiału w domu pacjenta

 


ZAKRES BADAŃ

 

 • HEMATOLOGIA 

 • KOAGULOLOGIA 

 • ANALITYKA OGÓLNA 

 • CHEMIA KLINICZNA 

 • SEROLOGIA - GRUPY KRWI 

 • DIAGNOSTYKA HORMONALNA 

 • MARKERY NOWOTWOROWE 

 • BAKTERIOLOGIA

 


Polecamy nasze usługi lekarzom rodzinnym, Niepublicznym Zakładom Opieki Zdrowotnej. 
Z w/w podpisujemy umowy określające zakres i warunki świadczonych usług. 

W ramach umowy:

 • odbieramy pobrany materiał 

 • dostarczamy probówki do pobierania materiału 

 • dostarczamy wyniki 


Zakładom pracy oferujemy kompleksowe badania dla pracowników:

 • laboratoryjne badania profilaktyczne 

 • możliwość bezpłatnego dojazdu i pobrania w zakładzie pracy

© MEDoLAB 2018